>>Diaconaal Platform Nijkerk

Diaconaal Platform Nijkerk

Het Diaconaal Platform Nijkerk bestaat uit vertegenwoordigers van alle aangesloten diaconieën. De taken van het Diaconaal Platform Nijkerk zijn:

 • Controle van het bestuur van de Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad;
 • Controle van de jaarlijkse begroting en beleidsplannen;
 • Besluiten van het bestuur goed en- of afkeuren;
 • Het verlenen van concrete hulp als er vanuit het meldpunt een hulpvraag binnenkomt.

Voorbeelden van hulpaanvragen:

 • Het opknappen van een flat;
 • Hulp bij gedwongen verhuizing;
 • Het opruimen van een verwaarloosde woning;
 • Het opknappen van een tuin;
 • Hulp bij het invullen van Belastingformulieren;
 • Meegaan met ziekenhuisbezoek;
 • Verzoek tot bemiddeling met instanties
 • Het verlenen van een financiële bijdrage.

Aanvragers van hulpvragen zijn onder andere:

 • Gebiedsteams van de Gemeente Nijkerk
 • het UVV
 • Vluchtelingenwerk
 • ‘s Heerenloo
 • Stichting Sigma (Welzijn, Zorg en Wonen)
 • Maatschappelijk Werk Gemeente Nijkerk / W&I / afdeling Bijzondere Bijstand en de Publiekswinkel
 • Overige diaconieën
 • Woningbouwcorporaties 
 • NPV (Nederlandse Patiëntenvereniging)
Gemeente nijkerk
Lime C
Websteen
Brainnet