>>Bestuur Stichting NDB

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad bestaat uit de volgende zeven personen:

Piet Schreuder Piet Schreuder Voorzitter
Tineke van der Gugten Tineke van der Gugten Secretaris
Erik Vreekamp Erik Vreekamp Algemeen lid, waarnemend penningmeester
Roland Verhoef Roland Verhoef Algemeen lid
Gezien Schoo Gezien Schoo Algemeen lid
Hanneke Heining Hanneke Heining Algemeen lid
Elza van de Weerdhof Elza van de Weerdhof Algemeen Lid

Het bestuur van Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad wordt gecontroleerd door het Diaconaal Platform Nijkerk (DPN). De controle richt zich op de goedkeuring van de jaarlijkse begroting en van beleidsplannen. Daarnaast is het de taak van het platform om besluiten van het bestuur al dan niet goed te keuren.

Gemeente nijkerk
Lime C
Websteen
Brainnet