>Over ons

Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB)

In 2006 is het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) van start gegaan als een vrijblijvend overleg. De diaconieën van een twaalf - tot veertiental kerken in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken vonden elkaar om op verschillende maatschappelijke terreinen intensiever met elkaar samen te werken. Er werd gebruik gemaakt van elkaars ervaringen, om samen te werken waar mogelijk, om de aanwezigheid in de Nijkerkse samenleving te vergroten en om samen sterk te staan naar de gemeente Nijkerk bij de totstandkoming van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In 2013 is het NDB een formele  stichting geworden:

Doel van de Stichting

In het NDB worden de krachten gebundeld om als kerken bij te dragen aan het welzijn van alle mensen die in onze gemeente wonen en die tijdelijk of chronisch in een moeilijke of kwetsbare situatie verkeren. Dit doet zij vanuit de Bijbelse diaconale opdracht om in praktische zin om te zien naar de naasten in nood en de zwakken in de samenleving. De stichting is een  aanspreekpunt voor hulpzoekenden en voor partijen in het veld van de hulpverlening.

Activiteiten

De Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad is verantwoordelijk voor de volgende projecten:

  • Het project Schuldhulpmaatje
  • Het Meldpunt
  • Kerstpakketten actie
  • Vakantieproject
  • Noodfonds NDB

Controle

De stichting wordt gecontroleerd door het Diaconaal Platform Nijkerk (DPN). De controle richt zich op de goedkeuring van de jaarlijkse begroting en van beleidsplannen. Daarnaast is het de taak van het platform om besluiten van het bestuur al dan niet goed te keuren.

Gemeente nijkerk
Lime C
Websteen
Brainnet