>HiP

HiP Nijkerk

Het NIjkerks Diaconaal Beraad is initiator van HiP Nijkerk. HiP staat voor Hulp In Praktijk, en is een sterk groeiend netwerk van christenen die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood. Hulpvragers zonder sociaal netwerk en financiële middelen om hulp te kunnen inkopen, worden op deze manier geholpen door hulpbieders die daarmee ook hun eigen kerk of parochie een gezicht geven in de lokale samenleving. 

In Nijkerk werken een groot aantal kerken, de lokale NPV-afdeling, Sigma en de PCOB samen om hulpvragen in Nijkerk in te vullen. Vraag en aanbod worden door de helpdesk van HiP Nijkerk bij elkaar gebracht. Voordat een hulpvraag een hulpbieder bereikt, is deze eerst door een HiP-medewerker in behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte HiP-hulpvraag. Zowel hulpvragers als hulpbieders weten hierdoor wat zij kunnen verwachten, waar de vraag begint en waar hij eindigt.

Wat voor soort hulp?

HiP geeft invulling aan zowel praktische hulp als bij sociale hulpvragen. Enkele voorbeelden:

 • Praktische hulp: schoonmaken, opruimen, verhuizen, schilderen, behangen, tuinieren; 
 • Sociale hulp: begeleiding van activiteiten, zoals een dagje op stap met ouderen of mensen met een beperking;
 • Vervoershulp: begeleiding of vervoer bij bezoek van ziekenhuis, arts, tandarts etc.

Hoe werkt HiP?

 • Hulpvragers (direct) of lokale hulpverlenende instanties (indirect) kunnen hulpvragen digitaal aanmelden bij de helpdesk van HiP Nijkerk;
 • Een hulpvraag wordt bij HiP Nijkerk beoordeeld door de helpdeskmedewerker, die indien nodig extra informatie uitvraagt;
 • Als besloten wordt hulp te bieden, dan wordt de hulpvraag uitgezet binnen het netwerk van hulpbieders van HiP Nijkerk;
 • Tijdens of na het invullen van de hulpvraag heeft de helpdeskmedewerker inhoudelijk contact met de hulpvrager
 • Elke kerk heeft een eigen contactpersoon (coördinator) die zorgt voor inhoudelijke afstemming m.b.t. de hulpvraag met zijn of haar hulpbieder.

Aanvragers

Aanvragers van hulpvragen zijn onder andere:

 • Individuele personen uit Nijkerk, Nijkerkerveen of Hoevelaken
 • Gebiedsteams van de Gemeente Nijkerk
 • het UVV
 • Vluchtelingenwerk
 • ‘s Heerenloo
 • Stichting Sigma (Welzijn, Zorg en Wonen)
 • Maatschappelijk Werk Gemeente Nijkerk / W&I / afdeling Bijzondere Bijstand en de Publiekswinkel
 • Woningbouwcorporaties 
 • NPV (Nederlandse Patiëntenvereniging)
 • Diaconieën

Contactgegevens

Kijk voor meer informatie of voor het aanmelden van een hulpvraag op www.hipnijkerk.nl of bel met 033-2022681.  

 

Nu op Facebook

Gemeente nijkerk
Lime C
Websteen
Brainnet