>>>Startnotitie Noodfonds Nijkerks Diaconaal Beraad

Startnotitie Noodfonds Nijkerks Diaconaal Beraad

30-09-2015

Startnotitie Noodfonds Nijkerks Diaconaal Beraad

Het Nijkerks Diaconaal Beraad heeft september 2015 een noodfonds opgericht. Dit noodfonds heeft als doel het verlenen van individuele financiële ondersteuning aan diegenen buiten de reguliere hulp vallen, vooral als zij geen lid zijn van een van de aangesloten kerken. Ook voor hen willen de kerken, in samenwerking met de gemeente Nijkerk, de randvoorwaarden helpen scheppen voor een menswaardig bestaan.

Het Noodfonds NDB bestaat uit een kerngroep die zich bezighoudt met opstellen van beleid, begroting, overleg met externe instanties, werven van gelden, PR en verantwoording van de bestede gelden aan de financiers. Tenminste twee van de kerngroepleden zijn tevens lid van het bestuur van het NDB. De feitelijke hulpverlening wordt gedaan door een team van ervaren en daartoe geschoolde vrijwillige medewerkers, in de aanloopfase zijn dit de leden van het kernteam. Het bestuur van het NDB blijft eindverantwoordelijk voor het functioneren van het Noodfonds.

Wie kunnen zich melden met een hulpvraag?

Hulpvragers komen bij het Noodfonds na bemiddeling van een professionele hulpverlener. Een hulpverlener kan werkzaam zijn bij de gemeente, een hulpverlenende instantie, zorginstelling of ambtsdrager zijn van een van de aangesloten kerken.

Bijschrift foto:

Voorzitter van Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad Piet Schreuder, overhandigd de 'startnotitie noodfonds' aan de voorzitter van het Diaconaal platform Nijkerk.

Nu op Facebook

Gemeente nijkerk
Lime C
Websteen
Brainnet