>>>Nieuwe website Nijkerks Diaconaal Beraad

Nieuwe website Nijkerks Diaconaal Beraad

03-12-2015

Nieuwe website Nijkerks Diaconaal Beraad

De Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een nieuwe website. Bezoekers van de website zien vanaf vandaag het resultaat. Een herkenbaar uiterlijk, up-to date informatie over projecten en het laatste nieuws. De website van het NDB is vanaf nu online op www.nijkerksdiaconaalberaad.nl

Verdere professionalisering

In 2006 startte het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) als een vrijblijvend overleg. De diaconieën van een aantal kerken in Nijkerk en Nijkerkerveen besloten destijds om op diverse maatschappelijke terreinen intensiever met elkaar samen te werken. De rode lijn in de samenwerking, toen en nu, is het bieden van hulp en ondersteuning aan degenen die het moeilijk hebben. In 2013 is het NDB een formele stichting geworden.

Nederland zit volop in de overgang naar de participatiesamenleving. Dit betekent dat er vaker wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid en eigen regie. Daarnaast wordt solidariteit en onderlinge steun steeds belangrijker. In het Nijkerks Diaconaal Beraad worden de krachten gebundeld om als gezamenlijke kerken in de gemeente Nijkerk bij te dragen aan het welzijn van alle mensen en die tijdelijk of chronisch in een moeilijke of kwetsbare situatie verkeren. De drijfveer om hulp te verlenen komt vanuit de Bijbelse Diaconale opdracht om diegene te helpen die geen helper heeft. Op deze wijze wordt er bijgedragen aan een samenleving waarin er zorg, liefde en aandacht is voor elkaar.

Frisse uitstraling en praktische informatie

Het meldpunt voor praktische of sociale hulp, hulp als het financieel wat minder makkelijk gaat, het jaarlijkse vakantieproject voor kinderen, Schuldhulpmaatje, het Noodfonds en de kerstpakketten actie voor minima. Dat zijn enkele voorbeelden van wat het Nijkerks Diaconaal Beraad doet. De website heeft een frisse uitstraling en is overzichtelijk opgezet. Op de nieuwe website kunnen instanties, hulpverleners, kerken en inwoners van de gemeente Nijkerk informatie vinden over de projecten en de stichting zelf. Er is veel aandacht besteed aan gebruikersvriendelijkheid. Daarnaast is Social Media Facebook geïntegreerd.

Nu op Facebook

Gemeente nijkerk
Lime C
Websteen
Brainnet