>>>Evaluatie Noodfonds

Evaluatie Noodfonds

07-07-2017

Eind 2015 is vanuit het NDB gestart met het Noodfonds NDB. Het Noodfonds NDB is bedoeld voor individuele hulp in acute nood, in eerste instantie voor mensen die in de gemeente Nijkerk wonen en die niet bij een kerkelijke gemeenschap horen. Zoals bij de start afgesproken zou na ruim een jaar evaluatie plaatsvinden. Deze evaluatie is uitgevoerd en in mei 2017 na bespreking aanvaard door het Diaconaal Platform Nijkerk.

In de periode eind 2015 - april 2017 is in 29 situaties een beroep op het Noodfonds van het NDB gedaan om hulp te bieden. Dit heeft ertoe geleid dat 17 maal hulp geboden is, in de vorm van een gift dan wel een lening; 7 keer is een verzoek afgewezen omdat er geen sprake was van acute nood en in 5 situaties is het verzoek doorverwezen naar een andere instantie waar alsnog hulp geboden is. Gebleken is dat een nauwere samenwerking met andere hulpverleners zinvol is (sneller schakelen); dat er niet naar minimum inkomen op zich doch het besteedbaar inkomen meer van belang is. Geleidelijk komt de doelgroep beter in beeld.

Verzoeken om hulp kunnen worden ingediend bij noodfonds@nijkerksdiaconaalberaad.nl.

 

 

Nu op Facebook

Gemeente nijkerk
Lime C
Websteen
Brainnet