>>>Beleidsplan Schulphulpmaatje Nijkerk/Hoevelaken...

Beleidsplan Schulphulpmaatje Nijkerk/Hoevelaken 2016-2018

09-06-2016

Beleidsplan Schulphulpmaatje Nijkerk/Hoevelaken 2016-2018

Het project SchuldHulpMaatje Nijkerk / Hoevelaken (SHM Nijkerk) is een project dat bestuurd wordt door de Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB). In dit bestuur zit in ieder geval een coördinator van SHM Nijkerk. Voor de aansturing van SHM Nijkerk is er een kernteam gevormd.  Deelnemers van dit kernteam zijn:

1. voorzitter van het NDB of een bestuurslid NDB (niet zijnde de coördinator SHM)
2. coördinator SHM (tevens bestuurslid NDB)
3. 2e coördinator SHM
4. afgevaardigde PCOB

Eind april 2016 zijn er 12 SchuldHulpMaatjes en 2 coördinatoren actief. Daarnaast zijn er 3 aspirant SchuldHulpMaatjes in opleiding. Dit beleidsplan is door het NDB in april 2016 vastgesteld en is nu in uitvoering. In de conclusies en aanbevelingen vind u het programma voor de periode 2016-2018. 

Nu op Facebook

Gemeente nijkerk
Lime C
Websteen
Brainnet