Zorg, liefde én aandacht voor elkaar

In 2006 startte het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) als een vrijblijvend overleg. De diaconieën van een aantal kerken in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken besloten destijds om op diverse maatschappelijke terreinen intensiever met elkaar samen te werken. De rode lijn in de samenwerking, toen en nu, is het bieden van hulp en ondersteuning aan degenen die het moeilijk hebben. In 2013 is het NDB een formele stichting geworden.

In het NDB worden de krachten gebundeld om als gezamenlijke kerken bij te dragen aan het welzijn van alle mensen en die tijdelijk of chronisch in een moeilijke of kwetsbare situatie verkeren. De drijfveer om hulp te verlenen komt vanuit de Bijbelse Diaconale opdracht om diegene te helpen die geen helper heeft. Op deze wijze wordt er bijgedragen aan een samenleving waarin er zorg, liefde en aandacht is voor elkaar.

Het laatste nieuws

Jaarverslag 2016 goedgekeurd

Op 30 mei 2017 heeft het Diaconaal Platform Nijkerk het jaarverslag 2016 goedgekeurd. Het jaarverslag geeft in het kort aan wat in 2016 de activiteiten zijn geweest.

Lees verder

Evaluatie Noodfonds

Eind 2015 is vanuit het NDB gestart met het Noodfonds. Het Noodfonds is bedoeld voor individuele hulp in acute nood, in eerste instantie voor mensen die in de gemeente Nijkerk wonen en die niet bij een kerkelijke gemeenschap horen.

Lees verder

Nu op Facebook

Gemeente nijkerk
Lime C
Websteen
Brainnet